Search

Ultreia, Centre Terapèutic i de Formació

Ultreia, Centre Terapéutic i de Formació

Coneix l’Equip d’Ultreia
patricia romarís

PATRICIA ROMARÍS

La Patricia Romarís és psicòloga i ha centrat tota la seva carrera professional en cercar l’excel·lència en l’abordatge integral dels TEA, tant en la bessant de diagnòstic com en la d’intervenció. Aquest afany d’oferir a les famílies i als infants/joves el millor acompanyament, l’ha empès a formar-se en mètodes de diagnòstic i intervenció basats en l’evidència científica i avalats per la comunitat referent en salut mental. Ha desenvolupat la seva tasca clínica en serveis de referència d’entitats públiques i privades (Hospital de Sant Joan de Déu (Unitat Especialitzada en Trastorns del Desenvolupament: UETD i Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar: UTAE), Hospital Universitari Dexeus, Institut Global d’Atenció Integral al Neurodesenvolupament IGAIN) i ha col·laborat en estudis d’investigació de la Mútua de Terrassa.

miriam round2

MIRIAM OLIVELLA

La Míriam Olivella és psicòloga i ha centrat la seva carrera professional en la comprensió i atenció global a infants durant la petita infància i el suport a les seves famílies. Des de 2007 es terapeuta a un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Allà hi realitza tasques de diagnòstic, intervenció, formació de professionals i coordinació amb professionals de contextos escolars, de salut i d’entitats socials. També realitza supervisions clíniques a altres equips d’atenció precoç. Anteriorment havia treballat en escoles d’educació ordinària i especial, així com en centres residencials per a infants i joves tutel·lats amb discapacitat intel·lectual. També ha realitzat tasques de coordinació dels equips d’intervenció dels centres IGAIN i UTAE. Amb la intenció d’aprofundir en el coneixement de les peculiaritats inherents al desenvolupament humà, s’ha format en Intervencions familiars sistèmiques, teràpia breu estratègica, reprocessament del trauma infantil, i abordatge diagnòstic i terapèutic del TEA.

andrea round

ANDREA GIL

L’Andrea Gil es psicòloga sanitària especialitzada en la intervenció terapèutica en TEA al llarg de tot el cicle vital. Disposa de la certificació com a terapeuta en Early Start Denver Model. Té formació i experiència en intervenció individual i grupal, tant en context clínic com natural, així com estratègies d’intervenció familiar. Té capacitació per implementar sistemes augmentatius de la comunicació (SAC) i també s’ha format en tècniques de reprocessament del trauma. 

Anna round

ANNA SALARICH

L’Anna Salarich és psicòloga clínica especialitzada en l’abordatge del TEA en la infància. Té formació especialitzada en Early Start Denver Model, implementació de sistemes augmentatius de la comunicació (SAC) i tècniques pròpies de la teràpia Cognitiu-Conductual. Disposa d’una amplia experiència en la intervenció en l’entorn natural dels infants: casa, llar d’infants, escola… així com en l’acompanyament i empoderament de les famílies en el seu procés terapèutic. Col·labora amb Ultreia en la creació i realització de casals d’estiu i altres projectes puntuals.

marius round

MÀRIUS BESCÓS

El Màrius Bescós és graduat en Educació Primària i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Té experiència en apropar el lleure i l’esport a les persones amb neurodiversitat de forma individual o grupal. El seu enfocament es basa en acompanyar l’infant, jove o adult per tal que detecti i entengui millor les senyals del seu cos i la importància de mantenir una vida activa per tal de regular les emocions. També acompanya als infants i joves en els seus processos d’aprenentatge acadèmic i de planificació, estructuració i tècniques d’estudi.

irene

IRENE SÁNCHEZ

La Irene Sánchez és terapeuta ocupacional especialitzada en infància, adolescència i família. Disposa de certificació en Integració Sensorial des de 2011 i té una àmplia experiència terapèutica. S’ha format en tècniques específiques per a l’abordatge de les dificultats d’alimentació, neurodesenvolupament, acompanyament emocional, anàlisi del movimient, expressió corporal i acompanyament de la sexualitat, entre d’altres. Realitza procesos de valoració i d’intervenció en totes les etapes del cicle vital: infància, adolescència i adultesa. Sempre cerca la fórmula per equilibrar l’estat de regulació de la persona dotant-la d’eines pròpies i fent partícep a les persones del seu entorn per generar sinèrgies.

Alba

ALBA BETRIU

L’Alba Betriu és psicòloga especialitzada en TEA i altres trastorns del neurodesenvolupament. Disposa de la certificació com a terapeuta en Early Start Denver Model. Focalitza la seva tasca clínica en l’atenció a la petita infància i l’atenció precoç, tot i que també disposa de formació i experiència amb infants més grans. Té eines per acompanyar i guiar les famílies en les primeres etapes de la intervenció i ajudar-les a unificar esforços per tal d’intervenir de la forma més coherent i profitosa possible. Té experiència en la intervenció en contextos clínics i també naturals: casa, llar d’infants, escola… Durant molts anys ha liderat projectes de neurodiversitat i lleure en associacions autogestionades tant en la bessant organitzativa com en la d’acompanyament terapèutic.

MÉS
articles