Search

Ultreia, Centre Terapèutic i de Formació

Ultreia, Centre Terapéutic i de Formació

| Serveis

Icono Ultreia, árbol abrazando a un niño o joven

Exploració diagnòstica

Valoració del desenvolupament de l’infant i jove. Identificació de fortaleses i àrees amb dificultat.

 1. Primera visita
  Visita en la que es demana informació sobre el procés de desenvolupament de l’infant o jove, així com les característiques de la situació actual.  
 2. Exploració diagnòstica
  Visites d’observació clínica, joc compartit i possible passació de proves específiques per tal de conèixer les característiques de l’infant o jove.
 3. Devolució diagnòstica amb informe
  Visita en la que s’exposen a la família els elements significatius detectats al llarg del procés d’exploració i, si s’escau, es dóna un diagnòstic. S’entrega informe.

Intervenció Individual

Atenció terapèutica basada en l’evidència científica, centrada en l’infant o jove i en la seva família. Cerca conjunta d’eines per tal de millorar la comprensió de les característiques i necessitats de la persona. Realització de dinàmiques terapèutiques de forma individual que afavorexin incorporar habilitats més riques per comunicar-se, sentir-se regulat emocionalment i adaptar-se amb més benestar als contextos socials.

 1.  Sessions d’intervenció individual
  Sessions setmanals o quinzenals de l’infant o jove amb el seu terapeuta referent. Identificació d’objectius terapèutics i posada en pràctica de jocs o dinàmiques per tal d’assolir-los amb la participació i implicació familiar.
 2. Sessions de control 
  Sessions espaiades en el temps: mensuals o trimestrals, en les que es realitza un seguiment del desenvolupament de l’infant o jove que prèviament ja ha realitzat una intervenció més intensiva o que per les seves característiques se’n pot beneficiar.
 3. Visites puntuals a domicili 
  En els casos en que es consideri necessari, es pot realitzar alguna visita a la llar per tal de conèixer de primera mà les dinàmiques que s’hi donen i oferir propostes per organitzar les accions i l’espai de forma que promogui major desenvolupament i benestar. 
 4. Reeducació
  Sessions individuals en les que s’ofereix un recolzament acadèmic a més d’incidir en tècniques per compensar les dificultats d’aprenentatge, organització i planificació.
 5. Coaching esportiu
  Sessions terapèutiques en les que s’empra l’activitat física com a element regulador i es promou l’autocura per afavorir major autoestima i benestar.

Intervenció grupal

Atenció terapèutica basada en l’evidència científica, en el que hi participen infants o joves de forma grupal. Realització de dinàmiques terapèutiques que afavoreixin el major coneixement de les característiques pròpies i la incorporació i posada en pràctica d’habilitats socials des de l’assertivitat i el gaudi compartit.

Els grups es confeccionen tenint en compte l’edat i nivell evolutiu, els interessos i els reptes i fortaleses de cadascun dels participants.

 1. Grup d’Iniciació al Joc Social.
 2. Grup de Cognició Social
 3. Grup d’Habilitats Socials

Coordinacions Professionals

Sessions de coordinació amb professionals implicats en cada cas de l’àmbit escolar, terapèutic, sanitàri, de lleure… Amb l’objectiu de promoure que totes les persones implicades en la vida de l’infant o jove coneguin molt bé les implicacions de les seves característiques i li ofereixin els suports que necessiti.

 1. Sessió on line
 2. Sessió presencial 

Grup de suport mutu per a pares

Un Grup d’Ajuda Mútua Per a Famílies de Persones Autistes pretén esdevenir un espai segur en el que les famílies puguin expressar i compartir lliurement els seus pensaments, emocions i experiències amb altres famílies i una professional de referència.

Cursos de formació per a famílies

Formacions per a famílies amb infants o joves que vulguin entendre el diagnòstic de TEA i aprofundir en com es manifesta al llarg de totes les etapes de la vida.

Icono Ultreia, árbol abrazando a un niño o joven

Atenció terapèutica individualitzada  i global amb l’adult que persegueix objectius: autoconeixement, autoacceptació i cerca d’habilitats i estratègies que afavoreixin el benestar i creixement.

 1. Exploració diagnòstica:
 • Primera visita 
 • Exploració diagnòstica
 • Devolució diagnòstica amb informe
 1. Intervenció individual:
  • Sessions d’intervenció individuals
  • Sessions de control o esporàdiques
 1. Coaching Esportiu:
 • Sessions de coach d’esport

Professionals sanitaris

Oferim formacions per afavorir encara un major coneixement teòric i pràctic del que ja disposen els professionals relacionats amb la infància i l’adolescència. És per això que oferim cursos monogràfics sobre les temàtiques que cada equip necessiti. A mode orientatiu, aquests poden versar sobre:

 1. Detecció dels signes d’alarma en TEA en les diferents edats i instruments de screening específics
 1. Característiques i peculiaritats de les nenes amb TEA i com detectar-les en una visita breu
 1. Aspectes singulars dels joves amb TEA i capacitats intel·lectuals preservades o altes capacitats, i com detectar-los en una visita breu.
 1. Possibles dificultats sensorials associades al TEA i com les acostumen a expressar les famílies

Educació/Terapeutes

Oferim formacions per afavorir encara un major coneixement teòric i pràctic del que ja disposen els professionals relacionats amb la infància i l’adolescència.

 • Supervisió de casos
 • Formació Personalitzades al centre/ escola/ servei
 • Academia de Terapeutes: Formació per a psicólegs/logopedes/ terapeutes ocupacionals que vulguin tenir formació actualitzada en TEA i que necessitin incorporar estratègies pràctiques.
 • Sensibilització a l’aula
 • Formacions monogràfiques periòdiques

Tens algun dubte?

Ompliu si us plau el formulari i en breu l’equip Ultreia es posarà en contacte